Văn bản mới

Liên kết website

Thống kê truy cập

Xây dựng nông thôn mới

Quang Bình huy động xã hội hóa gần 30 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

16/04/2020 00:00 151 lượt xem

Giai đoạn 2016 - 2020, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), các cấp ủy, chính quyền huyện Quang Bình đã tích cực, chủ động, sáng tạo, có nhiều cách làm hay, hiệu quả để huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân đồng lòng, chung sức tham gia phong trào xây dựng NTM.

 Qua 5 năm, tổng nguồn lực đầu tư xây dựng NTM của huyện đạt trên 226 tỷ đồng. Trong đó, vốn trực tiếp từ chương trình NTM là 132 tỷ đồng; ngân sách địa phương là 64 tỷ đồng; vốn huy động đóng góp của nhân dân, doanh nghiệp gần 30 tỷ đồng. Duy trì hiệu quả phong trào “Ngày thứ bảy vì nông thôn mới”, các xã đã vận động nhân dân tham gia đóng góp được trên 774.000 ngày công lao động; hiến cho nhà nước 209.000 m2 đất; mở mới 117 km đường giao thông; sửa chữa, nâng cấp trên 424 km đường giao thông nông thôn; làm đường bê tông nông thôn đạt 240 km. Đến nay, cơ sở hạ tầng đã có những bước phát triển vượt bậc, hầu hết các vùng nông thôn có điện, đường, trường, trạm khang trang, sạch đẹp. Hoạt động phát triển sản xuất, thương mại, kết nối thị trường thuận lợi, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp do nhân dân làm ra. Hiện toàn huyện có 7 xã đạt chuẩn NTM; thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng/năm, tăng 13,8 triệu đồng so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 17,33%.

Thời gian tới, huyện Quang Bình tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của chương trình xây dựng NTM, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Bám sát định hướng, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, thôn thôn. Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của các địa phương, cơ sở, triển khai thực hiện đồng bộ các tiêu chí, có lộ trình phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng xã, từng thôn, chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Huy động sự tham gia đóng góp, xã hội hóa của nhân dân và các tổ chức chính trị xã hội.

Kỳ Duyên - Trung Hậu

 

Tin khác