Văn bản mới

Liên kết website

Thống kê truy cập

Thông báo

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV theo từng đơn vị bầu cử

29/07/2016 00:00 303 lượt xem

Ngày 25/5/2016, Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Giang đã họp tại Trụ sở UBND tỉnh xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

  Sau khi kiểm tra Biên bản xác định kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội của các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Ủy ban bầu cử xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội ở tỉnh Hà Giang như sau:

 

Đơn vị bầu cử

Họ và tên người trúng cử đại biểu Quốc hội

Số phiếu bầu

Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 1

Gồm các huyện: Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Bắc Mê, thành phố Hà Giang

 Ông Triệu Tài Vinh

219.046

93,53

 Ông Sùng Thìn Cò

208.529

89,04

 Ông Hầu Văn Lý

202.772

86,58

Đơn vị bầu cử số 2

Gồm các huyện: Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình, Hoàng Su Phì, Xín Mần

 Bà Vương Ngọc Hà

230.220

83,32

 Ông Nguyễn Ngọc Hải

226.872

82,11

 Ông Thào Xuân Sùng

212.211

76,80Tin khác