Văn bản mới

Liên kết website

Thống kê truy cập

Thông báo

Kế hoạch tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Pà Thẻn năm 2017

05/09/2017 00:00 313 lượt xem

Thông qua việc tổ chức ngày hội văn hóa truyền thống dân tộc Pà Thẻn nhằm bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc Pà Thẻn. Giúp cho đồng bào dân tộc Pà Thẻn hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa và mục đích của ngày hội văn hóa truyền thống dân tộc mình. Đặc biệt tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ chú trọng hơn đến ngày 16 tháng 10 âm lịch là ngày đầy ý nghĩa của đồng bào dân tộc Pà Thẻn. Đồng thời khuyến khích nhân dân, dân tộc Pà Thẻn chủ động trong công tác giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc mình và chú trọng đến ngày hội văn hóa truyền thống dân tộc Pà Thẻn những năm tiếp theo.

Tin khác