Văn bản mới

Liên kết website

Thống kê truy cập

Xây dựng nông thôn mới

Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tại xã Hương Sơn

17/12/2020 02:26 110 lượt xem

Ngày 14/12, Đoàn thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) của tỉnh đã thẩm định kết quả xây dựng NTM tại xã Hương Sơn (Quang Bình).

 Là xã khó khăn của huyện, khi bắt tay vào xây dựng NTM, xã Hương Sơn đã tích cực tuyên truyền đến người dân về ý nghĩa, mục tiêu của chương trình xây dựng NTM, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, đồng thời tranh thủ, sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ từ tỉnh, huyện để xây dựng NTM. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng NTM tại địa phương trên 45 tỷ đồng. Từ nguồn vốn huy động được, xã đã đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các công trình điện, đường, trường, trạm… đáp ứng nhu cầu dân sinh. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, số hộ nghèo giảm qua các năm, đến nay thu nhập bình quân đầu người đạt trên 36 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 90%; trên địa bàn không còn hộ gia đình ở nhà tạm, nhà dột nát. Sau khi kiểm tra, khảo sát, đánh giá thực tế các tiêu chí, Đoàn thẩm định kết luận xã Hương Sơn cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM; còn tiêu chí thu nhập, huyện xã cần có sự phối hợp thống nhất số liệu gửi Đoàn thẩm định trước ngày 22/12 để hoàn thiện thủ tục; trên cơ sở đó trình UBND tỉnh xem xét, ra Quyết định công nhận xã đạt chuẩn Quốc gia về NTM năm 2020.


Tin khác