Văn bản mới

Liên kết website

Thống kê truy cập

Tin tức - Sự kiện

Chủ tịch UBND huyện làm việc tại xã Tân Trịnh

16/06/2021 03:13 148 lượt xem

Vừa qua, Đoàn công tác của huyện do đồng chí Nguyễn Trung Ngọc, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn, cùng đoàn công tác của huyện đã có buổi làm việc với xã Tân Trịnh nhằm kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng năm 2021 trên địa bàn.

 Theo báo cáo của xã, với sự chỉ đạo tập trung, sự năng động trong lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương đã đạt được kết quả khả quan. Trong 23 chỉ tiêu chủ yếu, trong 6 tháng năm 2021 có 07 chỉ tiêu đạt từ 100% trở lên, 03 chỉ tiêu đạt từ 50 đến 100%, 13 chủ tiêu đánh giá cuối năm. Các chương trình về: Tái đầu tư, chương trình sản xuất dưa bao tử, mạ khay máy cấy được duy trì và phát triển được nhân dân đồng tình ủng hộ; chương trình xây dựng NTM được duy trì và tiếp tục thực hiện tiêu chí nâng cao. Chương trình cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ đã triển khai với 4 hộ, hiện đang tiến hành theo nội dung đăng ký (đăng ký đợt 2 thêm 4 hộ trên địa bàn). Các mục tiêu về nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư luôn được quan tâm chú trọng; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân ổn định; công tác phòng chống dịch bệnh trên người và vật nuôi được triển khai đồng bộ. Tiếp tục thực hiện Chương trình hỗ trợ làm nhà ở năm 2021 đợt 2 với 02 hộ (đang thực hiện 01 hộ đạt 80% tiến độ và 01 hộ đang đạt 30% tiến độ), triển khai rà soát đợt 3 xã có 10 hộ khó khăn về nhà ở. Thực hiện Dự án di chuyển dân cư ra khỏi vùng có nguy cơ lũ ống, lũ quét (vùng nguy hiểm), giai đoạn 1 nhân dân đã tiến hành xây dựng nhà ở kiên cố và các công trình thiết yếu, tiếp tục tuyên truyền cho người dân thực hiện giai đoạn 2 của dự án. Về công tác bầu cử, xã đã ban hành Nghị quyết công bố kết quả bầu cử địa biểu HĐND xã theo quy định, đồng thời tiếp tục theo dõi, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri về những vấn đề quan tâm.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị xã cần cơ cấu lại các lĩnh vực: Đất sản xuất, nông lâm nghiệp, thủy sản, rà soát đối với những diện tích, mô hình hiệu quả để nhân rộng, đối với những diện tích kém hiệu quả thì chuyển đổi hình thức sản xuất. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển sản xuất để nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Rà soát quy hoạch dân cư để đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội phải phân tích đánh giá cụ thể để xây dựng lộ trình về đích sớm. Các ngành trên cơ sở lĩnh vực phụ trách: Tiếp tục phối hợp giữa ngành và cấp để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra, nhất là đối với các chỉ tiêu năm 2021.


Tin khác